اعضاء ۱۷ نفره خانه مداحان تهران

۱) حسن اهی
۲)دکتر حسن غفوری فر
۳) دکتر محسن محبی
۴) دکتر سیاح
۵) محسن طاهری
۶) مرتضی طاهری
۷) مصطفی مشایخ
۸) سید احمد صالحی خوانساری
۹) غلام حسین رفیعا
۱۰)حسین علامه
۱۱) داوود نور صالحی
۱۲) حمید بهاری
۱۳)حمید فارسی
۱۴) محمد بازوبند
۱۵) اکبر بازوبند
۱۶) محمد رضا مقدم
۱۷ ) قاسم رضایی