دیدار حاج علی اهی با رهبر معظم انقلاب

جدید ترین ها

مداحی حاج قاسم رضایی درباره شهادت حضرت زهرا

مداحی حاج داوود نور صالحی

مداحی حاج حسن اهی

نظریه ایت الله بروجردی در رابطه با تحریفات دینی

سخنان رهبر معظم انقلاب در مورد استاد حاج علی اهی

امتیاز دهی شما
5/5

خانه مداحان اهل بیت

· خدمات ·

برگزاری مجالس

امور مداحان

آموزش مداحی

· رسانه ·

. اعضای هیئت مدیره .

حسن آهی

مرتضی طاهری

محمود تاری

سید علی سادات رضوی

مصطفی خرسندی

پیمایش به بالا