السلام علی ساکن کربلا‌ روح قالوا بلی منتهی الرجایا حسین
منتهی الرجایا حسین
سلام من به قتلگاه و بوی سیب تو حسین من حسین من
سلام من به عابس و جون و حبیب تو حسین من حسین من
سلام من به روضه ی شیب الخضیب تو حسین من حسین من
حسین من
عزیز زهرا حسین من غریب و تنها حسین من
غریب و تنها حسین من
ای شاه بی سر السلام عریان پیکر السلام
خونین حنجر السلام السلام شاه السلام

نعم المولا نعم الامیر دستم را ای آقا بگیر
تو شاه و من هستم فقیر
یابن زهرا یابن زهرا یابن زهرا یا ثارالله
یابن زهرا یابن زهرا یابن زهرا یا ثارالله
السلام السلام ساکن کربلا حسین
السلام السلام روح قالوا بلی حسین
ادخلوها بسلام آمنین اومدم باز اشک چشممو ببین
وعده ی ما ظهر روز اربعین
هزار و چهارصد ساله میاد صدای ناله
هنوزم انگار زهرا کنار اون گوداله حسین
حبیبی یا ثارالله حبیبی یا ثارالله
حبیبی یا ثارالله حبیبی یا ثارالله حسین

دیدگاهتان را بنویسید