You are currently viewing مراسم دومین شب عزاداری ایام مسلمیه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 

مراسم دومین شب عزاداری ایام مسلمیه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع) 

مراسم دومین شب عزاداری ایام مسلمیه در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی (ع)  برگزار شد .این مراسم در ۸ مرداد ۱۳۹۹ بدون جمعیت برگزار شد .

دیدگاهتان را بنویسید