شنبه ها

با مدیریت جناب اقای فیاض

تلفن 09196361980

یک شنبه ها

با مدیریت جناب اقای سید احمد هاشمی

تلفن 09329321062

دوشنبه ها

به مدیریت حاج محمد بازوبند

تلفن 09121900256

سه شنبه ها

با مدیریت حاج سید اصغرموسوی

تلفن 09121855190

چهار شنبه ها

با مدیریت حاج غلامرضا سازگار

تلفن 09125193894

پنج شنبه ها

با مدیریت حاج اقا رضا خالقی

تلفن 09121264087

مجمع الذاکرین

با مدیریت سید احمد صالحی خوانساری

تلفن 09121032922

هییت متحده

با مدیریت حاج حمید منتظر

تلفن 09121241910

هییت جامعه مداحان شمیران

با مدیریت حاج مصطفی مشایخ

تلفن 09121872103